Nacházíte se v části internetové stránky, která nabízí vaší škole unikátní nástroj pro monitorování školního prostředí, postojů vašich žáků/studentů, jejich rodičů i pedagogů nejen v oblasti sociálně patologických jevů. Tento nástroj zároveň umožňuje dlouhodobé sledování a hodnocení efektivity preventivních aktivit ve vaší škole.

Proč tento nástroj použít?
Hlavním přínosem tohoto nástroje je velmi kvalitní a podrobné plně automatické zpracování výsledků dotazníkového šetření. Výstupy z hodnocení může škola využít k velmi podrobné analýze. Systém umožňuje aplikovat na výsledky šetření rozsáhlý filtr, který rozkryje škole mnoho nových pohledů a bude tak významným pomocníkem při monitoringu a plánování dalších kroků v oblasti prevence.

Kdy můžete tento nástroj využít?
>> ke školnímu monitoringu při plánování preventivních aktivit
>> k následnému sledování a hodnocení efektivity realizovaných preventivních aktivit

Může škola provést monitoring sama?
Zásadní novinkou tohoto nástroje je to, že ho může použít škola sama, a tak ve vlastní režii bez další pomoci například sledovat a hodnotit pravidelně efektivitu zrealizovaných preventivních aktivit. Na základě výsledků monitoringu může škola pružně reagovat a měnit své metody a přístupy.

Jak monitoring probíhá?
Respondenti vyplní anonymně dotazníky. Odpovědi jsou poté ručně zaneseny do aplikace, která umožňuje velmi rozsáhlou analýzu výsledků.
Základní součástí nástroje je Hlavní dotazník, který doplňuje sedm dalších podrobnějších modulů.
Dotazníky jsou zaměřené především na šetření mezi studenty, zahrnují ale i některé méně náročné části (samostatné dotazníky) pro učitele, ostatní školní personál a rodiče.

Bezpečí respondentů
Při provádění šetření je základem zajistit anonymitu respondentů. zejména proto, abyste získali upřímné odpovědi. Rovněž z důvodu zachování anonymity by dotazníky nemělo vyplňovat méně než 90 žáků/studentů současně.
Doporučujeme získat předem souhlas rodičů žáků/studentů s účastí jejich dětí v monitorovacím programu.

Ochrana dat školy
Výsledky dotazníkového šetření jsou plně utajené a přístup k nim má pouze škola, která šetření provedla (a jako jediná má přístupové údaje).

Výsledky
Výsledky dotazníkového šetření (monitoringu) budou škole k dispozici na www.odrogach.cz i zpětně za několik let, čili škola může dlouhodobě sledovat efektivitu svých preventivních aktivit.
Systém zároveň školám umožňuje porovnat své výsledky s výsledky šetření na ostatních školách, a to podle mnoha kritérií (například je možné srovnat pouze chlapce, výsledky jednotlivých otázek v dotaznících; možností je opravdu mnoho).

Podobné informace
Podrobné informace o tom, jak postupovat při plánování realizaci školního monitoringu naleznete v publikaci Jak ve škole vytvořit zdravější prostředí.
UPOZORNĚNÍ:
Tyto materiály je velmi důležité předem prostudovat, abyste monitoring
provedli správně a získali kvalitní výsledky!
Publikaci Jak ve škole vytvořit zdravější prostředí - ke stažení zde.

Prostudujte si:
>> kapitola 6 (strana 84 - 96)
>> nástroj 6.1 Dotazníky (strana 99 - 106)
>> nástroj 6.2 Plánování využití výsledků (strana 132)
>> nástroj 6.3 Plánování využití výsledků - opatření na základě výsledků (strana 133)
>> příloha 3 Pokyny pro práci s monitorovacím systémem (strana 148 - 155)
Registrace školy
Podrobný návod pro práci s internetovou aplikací
Hlavní dotazník
hlavni_dotaznik.pdf
Duševní pohoda a vztahy
dusevni_pohoda.pdf
Společenské klima a zapojení zainteresovaných
spolecenske_klima.pdf
Pravidla, školní drogová strategie a preventivní aktivity
pravidla_skolni_drogova_strategie.pdf
Postoje a vnímání rizika
postoje_a_vnimani_rizika.pdf
Drogové návyky
drogove_navyky.pdf
Dotazník pro rodiče / zákonné zástupce
dotaznik_pro_rodice.pdf
Dotazník pro učitele
dotaznik_pro_ucitele.pdf
Vyhodnocení dotazníků
Copyright © 2007:
Občanské sdružení SANANIM, Drogové informační centrum
Ovčí hájek 2549/64A, 15800 Praha 13
Tel.: 284 825 817, Fax: 266 315 306
info@odrogach.cz, www.sananim.cz, www.odrogach.cz